NL: Stop met handen geven

Dit is niet iets wat je alleen aan de overheid over kunt laten. Heel het land moet meewerken. Het lijkt me dus goed om dit bericht te delen! Bekijk de video

Deze maatregelen zijn zojuist uitgesproken door de minister:

  • Handen wassen gedurende minimaal 20 seconden met water en zeep
  • In de elleboog niezen
  • Papieren wegwerp zakdoekjes gebruiken
  • EXTRA: Vanaf dit moment in heel Nederland geen handen meer schudden.

Voor Brabanders:

  • Waar het kan, werk thuis
  • Werkgevers: werktijden spreiden als dat mogelijk is
  • Evenementen: worden nader bekeken

Groet,
EllenSocial | Social Media Expert.
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | Nieuwsbrief | Gratis downloads

Waar heb je als werknemer recht op bij coronagevaar?

Tip: Onderin dit artikel staan links naar interessante cijfers en adviezen over Corona.

Ook Nederlandse bedrijven treffen maatregelen tegen het coronavirus. Maar zijn ze daartoe verplicht? En waar heeft het personeel eigenlijk recht op bij besmettingsgevaar en werkuitval? Arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek vertelt hoe het zit.

Is een werkgever verplicht om maatregelen te nemen? Kamerbeek: ,,Ja, want werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving.”

Hoe zorg je daarvoor? ,,Vraag de bedrijfsarts om de juiste informatie om het personeel in te lichten. Leg uit wat de symptomen zijn en wijs het personeel op de hygiënevoorschriften.”

Mag een werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting?,,Alleen als er goede grond is voor de vrees, mag een werknemer thuisblijven. Stel dat een collega terugkomt uit risicogebied – en dat kan nu mogelijk ook de wintersportlocatie in Italië zijn – dan is er kans op besmetting. Dan mag iemand thuisblijven omdat de vrees gegrond is. Samen met de werkgever moet dan gekeken worden naar een oplossing, bijvoorbeeld thuiswerken.”

Wat moet je doen met een werknemer in een risicogebied? 
,,Als je werknemers in een risicogebied hebt, moet je maatregelen treffen om te voorkomen dat ze besmet raken. Zorg dat de veiligheid van die werknemers gewaarborgd is. En haal ze indien mogelijk terug naar Nederland.”

Heeft een werknemer die in quarantaine moet recht op loon? ,,Veel bedrijven vinden dit onrechtvaardig, maar een werknemer die in quarantaine moet, heeft inderdaad recht op loon. Diegene moet overheidsmaatregelen opvolgen en kan hierdoor geen werk verrichten, daar kan hij niets aan doen.” 

Wat gebeurt er als een werknemer tijdens zijn vakantie besmet raakt?
,,Als je nu op vakantie bent in bijvoorbeeld Italië en je moet in quarantaine blijven, dan heb je recht op doorbetaling van loon en gaat het niet af van je vakantiedagen. Maar als een werknemer zelf een risicogebied opzoekt, dan gaat deze vlieger niet op. Het valt dan onder de eigen verantwoordelijkheid. Als een werknemer toch gaat, dan kan er mogelijk zelfs ontslag uit volgen. Je neemt dan niet alleen risico voor jezelf, maar ook je collega’s breng je in gevaar als je in een risicogebied bent geweest.”

Stel dat scholen sluiten, je geen oppas hebt voor je kinderen en hierdoor niet kan komen werken. Heb je dan recht op doorbetaling van loon?,,Als een school aangeeft de deuren de volgende dag te sluiten, dan kan er sprake zijn van een noodsituatie. Je krijgt doorbetaald verlof tot je iemand gevonden hebt die de kinderen kan opvangen. Maar dat duurt natuurlijk geen week, het doorbetaald verlof is van korte duur. Daarna moet je in overleg met de werkgever vakantiedagen opnemen of met onbetaald verlof gaan.”

Hebben werknemers recht op doorbetaling van loon als het bedrijf stil komt te liggen?,,Als een bedrijf producten nodig heeft uit China om te produceren, maar deze worden niet meer geleverd, dan is er ook geen werk. In zo’n geval kan een werkgever gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Werknemers krijgen dan een WW-uitkering. Maar dat is alleen als er sprake is van minimaal 20 procent werkuitval, een werknemer heeft in dat geval recht op maximaal 24 weken WW.”

Cijfers en veelgestelde vragen over school en kinderopvang. Onderin dit artikel.

Wat als de aanvraag voor een werktijdsverkortingsregeling niet wordt goedgekeurd?,,Dan moet een werkgever het op een andere manier proberen uit te zingen. Het valt namelijk binnen de risicosfeer van de werkgever, een werkgever heeft loondoorbetalingsplicht. Als doorbetalen niet lukt door de grote financiële impact van het coronavirus dan kan een werkgever ontslag aanvragen en de werknemer een uitkering krijgen via het UWV. Maar dat duurt meestal vier tot zes weken plus opzegtermijn. Bij de werktijdverkortingsregeling gaat dat veel sneller en blijft een werknemer in dienst.”

WHO vraagt elk bedrijf maatregelen tegen coronavirus te nemen

– Het is uitermate belangrijk om de werkplek op regelmatige basis te reinigen met een ontsmettingsmiddel, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

– Werkgevers dienen hun personeel ook te stimuleren om zo veel mogelijk de handen te wassen. Dat kan bijvoorbeeld door genoeg zeepdispensers te plaatsen en met affiches te wijzen op het belang ervan. Zorg daarnaast ook voor papieren zakdoeken en afgesloten vuilnisbakken om ze in weg te gooien.

– De WHO raadt bedrijven ook aan om een plan klaar te hebben als iemand de typische ziekteverschijnselen zou vertonen. Welke ruimte zou dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om die persoon te isoleren? Welke werknemers lopen extra risico om ziek te worden? Denk dan concreet aan ouder personeel of mensen die bijvoorbeeld kampen met suikerziekte of hart- en longaandoeningen. Zulke vragen moeten in dat geval zo snel mogelijk een antwoord krijgen.

– De WHO vraagt tot slot ook om thuiswerk te promoten. ,,Als er een uitbraak komt, kan de bevolking geadviseerd worden om openbaar vervoer en drukke plaatsen te mijden. Dankzij thuiswerken blijft je bedrijf draaiende en lopen de werknemers geen gevaar.”

Vragen en antwoorden over Corona in Nederland: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland

Cijfers aantal besmettingen in Europa: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

Reisadvies per land en regio: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en werknemers: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers-en-werknemers

Veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Groet,
EllenSocial | Social Media Expert.
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | Nieuwsbrief | Gratis downloads

Bron:https://www.ad.nl/ad-werkt/waar-heb-je-als-werknemer-recht-op-bij-coronagevaar~a912f56f/

A good night of sleep a day keeps the Coronavirus away!

Tip van de dag:

“Ellen: Schrijf over de actualiteit of deel tips van experts waar iedereen iets aan heeft.”

Slaap genoeg

Het briefje van minister Bruins bevestigde het onvermijdelijke: het Coronavirus heeft nu officieel Nederland bereikt. Veel mensen maken zich zorgen en vragen zich af op wat voor manier ze zich het beste kunnen wapenen tegen het Coronavirus. Van het dragen van mondkapjes en het toepassen van goede handhygiëne tot aan het open draaien van de verwarming.

Maar op wat voor manier kunnen we ons nog meer wapenen tegen het Coronavirus? 


Tip van de dag: slaap minimaal 7 uur per nacht!


Studies tonen aan dat er een verband bestaat tussen de kwaliteit – en de duur van slaap, je dag-nachtritme en de werking van het immuunsysteem. In onderzoek werd bijvoorbeeld aangetoond dat proefdieren die volledig onthouden worden van hun slaap, al snel dood gaan aan een infectie. Dit komt omdat hun immuunsysteem er mee ophoudt. Ook werd aangetoond dat mensen die minder dan zes uur slapen per dag veel gevoeliger zijn voor virale infecties. Ook hebben ze minder baat bij preventieve vaccinaties. Dit betekent natuurlijk niet dat je je niet moet laten vaccineren, maar wel dat een vaccinatie beter werkt als je voldoende uren per nacht slaapt. 


Tijdens het slapen worden stoffen geproduceerd die belangrijk zijn voor een goede werking van je immuunsysteem. Denk hierbij aan cytokines en antilichamen. Stel dat er sprake is van een infectie dan moeten deze beschermende cytokines en antilichamen gemobiliseerd worden om het desbetreffende virus te bestrijden. In het geval van een slaaptekort bestaat er dus ook een tekort aan deze belangrijke stoffen waardoor de strijd tegen het virus moeizamer verloopt.
Het komt op het volgende neer: hoe minder slaap, hoe groter de kans op besmetting met een virus. En mocht het voorkomen dat een besmetting plaatsvindt, dan is een lichaam met slaaptekort hier slechter tegen gewapend.
Streef dus naar een gemiddelde slaaptijd tussen de 7 – en 8 uur per nacht. Dan zit je wel goed, afhankelijk van je leeftijd. Kinderen en tieners hebben meer slaap nodig. Slapen overdag is af te raden. Hierdoor verstoor je namelijk je dag – nachtritme en je slaapkwaliteit ’s nachts wordt minder. Structuur en regelmaat zijn key! Dus dagelijks op dezelfde tijd naar bed en dezelfde tijd uit bed. 


Voor de liefhebbers: een link naar de literatuur.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6689741/

Geschreven door:
Alexander van Daele
Psychiater – Somnoloog

Groet,
EllenSocial | Social Media Expert.
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | Nieuwsbrief | Gratis downloads

Hoe zorg je voor jezelf?

Iedereen die wel eens heeft gevlogen weet het; in geval van nood zorg je eerst dat je zelf een zuurstofmasker opzet, voordat je anderen daarbij helpt. En dat vinden we allemaal heel normaal. Niemand heeft er immers wat aan je als je in ademnood verkeert.

En toch lijkt het in het dagelijks leven voor veel mensen erg moeilijk eerst goed voor zichzelf te zorgen. Er zijn immers zoveel zaken die je aandacht vragen; je collega’s rekenen op je, je ouders hebben hulp nodig, je vrienden willen gezelschap, je kinderen vragen aandacht, je hebt een strakke deadline voor die ene grote klus, en als je klaar bent met dat alles, dan ben je zó moe dat je geen energie meer hebt om nog met jezelf bezig te zijn. En, hé, slapen is ook voor jezelf zorgen… Toch?

Onlangs nog sprak ik H. Hij was bezig aan een opdracht waar hij helemaal niet gelukkig van werd. De sfeer in het team waarmee hij werkte was erg negatief en hij voelde zich iedere dag al uitgeput nog vóór de dag goed en wel begonnen was. Zijn energievoorraad ging veel harder leeg dan hij werd aangevuld en hij had het gevoel dat hij hard afstevende op een burn-out. De opdracht zou op zijn vroegst pas over een half jaar zijn afgerond. Hij wilde eigenlijk wel stoppen, maar… “Ik kan het team toch niet in de steek laten?” H. koos er – min of meer bewust – voor loyaal te blijven aan het team, ten koste van zichzelf. Hij zette, om even in de beeldspraak van het vliegtuig te blijven, bij alle passagiers een zuurstofmasker op, en vergat zichzelf in het proces.

Copy of FOLLOW ME

Niemand heeft wat aan je als je niet voor jezelf zorgt. Hoe nobel het ook lijkt, jezelf opofferen voor een ander is echt onverstandig. “Maar, alleen maar aan mezelf denken, dat is toch egoïstisch?” Dat klopt. Volgens van Dale is egoïsme de levenshouding van iemand die voortdurend het eigen belang en eigen welzijn op het oog heeft, dit staat gelijk aan zelfzucht en eigenbaat. Hierbij gaat jouw houding ten koste van anderen en houd je met hen geen rekening.

Egoïsme is echt iets heel anders dan goed voor jezelf zorgen. Sterker nog; door goed voor jezelf te zorgen bewijs je ook anderen een dienst. Wat hebben de mensen om je heen eraan als jij maar op halve kracht functioneert omdat je je voortdurend opgebrand voelt? Je bent veel meer van waarde als je je energiek voelt, je bent dan veel productiever en creatiever. Dat staat nog los van het feit dat anderen ook een mooi graantje meepikken van het enthousiasme en de levenslust die je dan uitstraalt.

cropped-follow-me-3-1.png

H. besloot ter plaatse dat hij zou stoppen met de opdracht die hem zoveel energie kostte. Zodra hij dat uitsprak zag ik voor het eerst tijdens het gesprek een glimlach op zijn gezicht verschijnen. H. koos voor zichzelf.

Hoe doe je dat nu; dat “voor jezelf zorgen”? Luister naar jezelf. Stel jezelf oprecht de vraag: “wat heb ik nodig?” En geef gehoor aan dat antwoord. Oké, als dat antwoord “een hele lange vakantie” is, kan dat wat ingewikkeld worden. Die lange vakantie, die zit er voorlopig misschien in, maar wat kan er wél? Waarom wil je op vakantie? Voor de rust? Creëer die dan. Daar heb je echt geen vakantie voor nodig. Maak na je werk een wandeling, ga een middag naar de sauna, of boek een weekendje Terschelling. Heb je het gevoel dat je lichaam wel een oppepper kan gebruiken? Ga dan op de fiets naar je werk in plaats van met de auto, ga op de terugweg langs de sportschool of ga gewoon gezonder eten. Heb je behoefte aan meer sociaal contact? Bel dan die vriend die je al maanden niet gesproken hebt en maak een afspraak voor een kop koffie of een biertje in de kroeg.

Zorgen voor jezelf is echt niet ingewikkeld. Je moet het gewoon Doen.

Groet,
EllenSocial | Social Media Expert.
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | Nieuwsbrief | Gratis downloads

Bron:https://www.steppingup.nl/blog/hoe-zorg-je-voor-jezelf/

Waarom komt die to-do-list nou niet af?

Een jaar geleden zei hij het voor het eerst: ‘Ik wil graag een dag voor mezelf plannen. Een dag om te reflecteren op waar ik nu sta in mijn carrière, en waar ik naartoe wil.’ We hebben elkaar daarna een paar keer gezien. Elke keer kwam deze dag opnieuw ter sprake. Alleen de uitvoering kwam niet van de grond. Hij had eerst een paar keer een dag in zijn agenda geblocked, en toen bleek dat hij dat niet waar kon maken maakte hij er een dagdeel van. Ook dat wil maar niet lukken. Telkens zet hij de gereserveerde tijd toch in voor werkafspraken, voor zaken die ‘echt moeten gebeuren’. ‘Maar, dit moet toch ook?’ zeg ik tegen hem. Ja, het ‘moet’, maar juist dat is het probleem. ‘Je wilt het toch ook graag?’ probeer ik dan. Ook dat is waar. Het was nota bene zijn eigen idee. Waarom lukt het dan niet?

Copy of FOLLOW ME (3)

Ik heb het over een vriend die al jaren succesvol zelfstandig ondernemer is en de behoefte voelt het roer een beetje om te gooien. Om de richting van die nieuwe koers nauwkeurig te kunnen bepalen, heeft hij wat tijd nodig. En die tijd maakt hij niet. De noodzaak is er wel degelijk, alleen de waan van de dag haalt hem keer op keer in. Wat maakt nu dat de zaken die ‘echt moeten gebeuren’ zoals hij dat zelf omschreef, telkens voorrang krijgen? Die zaken zijn concreter. Ze zijn duidelijk, ze zijn afgebakend: een afspraak met Jan om project A te bespreken, een bezoek aan Peter voor een acquisitie gesprek aangaande project B, Het schrijven van een rapport, allemaal dingen die helder en duidelijk zijn en na afronding kunnen worden afgevinkt op de to-do-lijst. Terwijl ‘een dagje lummelen’ ( ja, zo noemde hij het zelf), nu niet bepaald bijdraagt aan een gevoel van voldoening aan het einde van je werkdag. Nee, als je het zo omschrijft, natuurlijk niet! Een dag ‘nadenken’ ook niet. Want wat ga je dan precies doen? Wanneer is dat afgerond? Wanneer ben je dan tevreden?

Een soortgelijke ervaring heb ik als ik een dag geen afspraken heb. Ik wil die dag dan inzetten om ‘orde op zaken te stellen’. Ik bedoel daarmee dat ik mijn administratie wil bijwerken, een stuk wil schrijven, leads wil nabellen, zaken afhandelen, kortom. Maar als ik dat niet specificeer komt het er niet van. Dan zie ik mezelf opeens een nieuwe – groenere – energieleverancier uitzoeken, ga ik dromend uit het raam zitten staren of haal ik een stofzuiger door het huis. Ook belangrijk, maar niet wat ik met mijn afsprakenvrije dag voor ogen had. Alleen als ik duidelijk opschrijf wat ik op die dag allemaal gedaan wil krijgen, lukt het me af te maken wat ik voor ogen had. Doe ik dat niet, dan heb ik de hele dag het gevoel dat ik achter de feiten aanhobbel, en voelt het bij alles wat ik doe alsof ik eigenlijk ergens anders mee bezig had moeten zijn. En dat gevoel levert stress op. Het zorgt ervoor dat ik met een gevoel van onvrede mijn werkdag afsluit. Dat suddert heel lang na, en wordt uiteindelijk onrust, of zelfs stress. Want de dingen die ik eigenlijk had willen doen, die op mijn mentale to-do-lijstje stonden, zijn nog steeds niet afgerond. Ze vragen nog steeds om aandacht, en blijven dat doen tot ze die aandacht krijgen. Ook al ben ik er niet eens altijd heel bewust mee bezig, het is er wel degelijk.

Cruciaal hierbij: maak je doelen concreet. Wat wil je bereiken? Wanneer ben jij tevreden? Formuleer voor jezelf waar je aan gaat werken, wat je precies gaat doen, en schrijf het op. Ja, heel ouderwets, op een papiertje, en niet in je telefoon. Ten eerste omdat dat wat je schrijft nu eenmaal beter blijft hangen dan wanneer je typt, omdat je hersenen harder moeten werken om te schrijven. Daarnaast duurt het langer, en sta je dus langer stil bij datgene wat je opschrijft. Maar, en dat vind ik nog veel belangrijker, een lijstje in je telefoon kun je niet op een zichtbare plek leggen, het is uit het zicht zodra je de applicatie waarin je de lijst gemaakt hebt afsluit. Terwijl je een papiertje met daarop een aantal acties in je eigen handschrift mooi pontificaal op je bureau kunt leggen. Dan wordt het al een stuk moeilijker om te doen alsof het niet bestaat. Mijn vriend heeft een nieuwe datum geprikt en opgeschreven waar hij bij stil gaat staan op zijn eigen heidag. Ik weet zeker dat het hem dit keer wel zal lukken.

Groet,
EllenSocial | Social Media Expert.
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | Nieuwsbrief | Gratis downloads

Bron:https://www.steppingup.nl/blog/waarom-komt-die-to-do-list-nou-niet-af/

Serieus, het kan je leven redden!

Het is kwart over 8 ’s ochtends. Het is nog donker, het is koud en het regent.

Ik breng mijn zoontje naar school. Zijn school staat niet heel handig in een compleet volgebouwde woonwijk waar ik zelf na een verhuizing niet meer woon en het liefst ga ik dan ook op de fiets om lastige verkeerssituaties te vermijden. Maar vandaag heb ik daar écht geen zin in.

We rijden de woonwijk in. Volgens de bordjes mogen we er 30 km/uur rijden, maar daar is mijn zicht te slecht voor. De regen striemt echt tegen de ruit aan. De bestuurder achter mij vindt me te langzaam gaan te horen aan het getoeter. Tja, jammer dan. Ik besluit het te negeren.

Door de wijk heen lopen meerdere fietspaden. Bij ieder fietspad sta ik altijd stil om zeker te zijn dat er niet iemand aankomt. Ik sta voor het derde (en laatste) fietspad, ik zie niets en trek langzaam op.

Maar dan hoor ik lawaai. Nee toch! Ik stap uit en zie een meisje van een jaar of 6 op de grond liggen met haar fiets naast haar. Ze ligt een aantal meter verder dan mijn auto. Heb ik haar geraakt?

Ze is volledig in het zwart gekleed, tot aan haar schoenen aan toe. De lichten op haar fiets staan niet aan. Naast haar staat moeder, ook volledig donker gekleed zonder licht op haar fiets, en zij heeft zelfs nog 2 kleintjes op haar fiets erbij zitten.

Ik krijg de meest verschrikkelijke ziektes naar m’n hoofd geslingerd en te horen aan de woorden die ze gebruikt twijfelt ze ook aan mijn mentale gesteldheid en intelligentie. Het meisje, Sophie, is gevallen omdat ik ging rijden, zij daarop remde en door de gladheid uitgleed. Goddank heb ik haar niet aangereden!

Er zijn inmiddels nog meer moeders gestopt. Iemand helpt Sophie en een andere moeder ontfermt zich over mij. Ze zegt tegen de moeder van Sophie dat ze moet stoppen met schelden, dat ze beter kan zorgen dat die fúcking lichten op de fiets aanstaan, dat ik hen dan vast had gezien.

Sophie mankeert gelukkig niets. Al scheldend vertrekt haar moeder, nog steeds zonder licht. Ze gaat me aangeven bij de politie zegt ze.

De adrenaline trekt weg en ik begin enorm te trillen. Dan rijd je zó voorzichtig en dan gaat het nog bijna mis.

En daarop mijn oproep: alsjeblieft iedereen: zet die fucking lampen op je fiets aan. Bij mij gaat dat automatisch, maar als dat niet zo is, zet ze dan zelf aan.Serieus, het kan je leven redden! Of dat van je kind…

Deze blog is geschreven door een goede vriendin van mij Eveline.

Dit verhaal is voor mij de moeite waard om te delen.

Groet,
EllenSocial | Social Media Expert.
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | Nieuwsbrief | Gratis downloads

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag